Jag heter Erik Winn och gillar idéer som gör betraktare till deltagare. Texter som kan läsas i ett andetag. Och kommunikation som inte tar sig själv på alltför stort allvar.


erik.winn@gmail.com
+46 703 601 115
© 2021 Erik Winn. All rights reserved.