Hörs andra så här. 
EarWise


EarWise öppnade upp sina dörrar för ett år sedan och erbjuder hörapparater, hörselskydd och hörseltest till sina kunder. För att öka kännedomen om dem och deras tjänster tog jag fram Hörs andra så här? En kampanj som visar hur det kan vara att leva med nedsatt hörsel, i ord.
 
© Erik Winn 2020